SNSPA Bucuresti
Primaria sectorului 1

IMPLEMENTARE AGENDEI 2030 PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ LA NIVELUL SECTORULUI 1

VIZIUNE GLOBALĂ, ACȚIUNE LOCALĂ

Cabinet Viceprimar Sectoul 1
INTRODUCERE

În anul 2015, cele 193 de state membre ONU au adoptat Agenda 2030 și cele 17 biective pentru Dezvoltare Durabilă (ODD). România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030. În acest context, în 2018, Departamentul Guvernului pentru Dezvoltare Durabilă a lansat Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030. Prin această Strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea setului de 17 ODD (obiective de dezvoltare durabilă). Strategia susține dezvoltarea României pe trei direcții principale respectiv economică, socială și de mediu, orientată către cetățean, care să se centreze pe inovație, optimism, reziliență și încredere că statul servește nevoile

fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat.

Toate Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă au ținte care sunt în mod direct legate de responsabilitățile autorităților locale. Tocmai de aceea, realizarea ODDurilor depinde și de capacitatea autorităților locale de a promova o dezvoltare locală integrată, incluzivă și sustenabilă. Prin HCL Sector 1 nr. 273 din 2019, a fost aprobat în unanimitate acordul cadru de parteneriat interinstituțional de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru dezvoltare durabilă a Sectorului 1 „2020 – 2030”.

Scroll to Top